Hồ Hoà Trung thật mông lung

Chả có gì đáng để kể khi “chúng mình” đi đúng, chính xác đến nơi mà những người rất có tâm review trên facebook, foody, các trang web khác… Tóm tắt ngắn gọn như sau: Có hai con đường đến hồ Hoà Trung 1. Đi đường rừng – đến cắm trại 2. Đi đường khi … Đọc tiếpHồ Hoà Trung thật mông lung